Novosti

Nakon svih nedaća koje su ga pratile od ranog djetinjstva, Amir je uspio 2011. doći iz Turske u Hrvatsku, dobiti azil i redovito završiti srednju školu. Uporno uči hrvatski jezik, jer želi položiti državnu maturu i upisati se na Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu.

Uspije li položiti državnu maturu ili – točnije rečeno – uspije li do državne mature dobro ovladati hrvatskim jezikom, Amir Ali Yarnian postat će prvi azilant koji će se upisati na fakultet poput ostalih hrvatskih državljana, a ne kao stranac. Možda to i ne bi bila posebna priča da 21-godišnji Amir nije u svojem kratkom životu prošao pravi izbjeglički pakao, od Irana, preko Afganistana i Turske do Hrvatske, u koju je stigao kao azilant. Budući da je tada još bio dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 2012. smješten je u Dječji dom „Ruža Petrović“ u Puli.