Zaklada

U Republici Hrvatskoj su u 30 dječjih domova (zajedno s njihovim podružnicama) smještena djeca iz disfunkcionalnih obitelji koje svojoj djeci ne mogu pružiti topli dom i elementarne uvjete za normalan život i razvoj. Djeca iz takvih obitelji borave u domovima do završetka srednje škole, kada na neko vrijeme odlaze u „stambenu zajednicu“, a potom – bez pomoći obitelji, novca i zaposlenja – moraju početi samostalan život. To znači da se u vrlo osjetljivoj dobi moraju suočiti s nizom egzistencijalnih pitanja s kakvima se i većina odraslih teško nosi. Nažalost, bez minimalne potpore društva, rijetko koja od tih priča sretno završava.

Shvaćajući probleme ovih mladih ljudi, zakladnik HP-Hrvatska pošta d.d. utemeljio je Zakladu Hrvatske pošte. Zaklada je osnovana i registrirana rješenjem Ministarstva uprave od 16. studenog 2010. godine, a počela je s radom nakon konstitutivne sjednice Upravnog odbora Zaklade.

Osnivanje Zaklade nastavak je humanitarnog projekta pod nazivom „Dobri ljudi – djeci Hrvatske“, koji Hrvatska pošta provodi od 2009. godine. Taj je projekt pokrenula Senka Klarić, zaposlenica Hrvatske pošte, tijekom volontiranja u Dječjem domu „Maestral“ u Splitu. Zaklada je osnovana s općekorisnom i dobrotvornom svrhom pružanja novčanih potpora djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi tako što se za vrijeme štićenikova boravka u domu na njegovo ime uplaćuje polica životnog osiguranja u protuvrijednosti 6000 eura. Iznos s police isplaćuje se štićeniku u obliku rente u trenutku napuštanja doma i početka samostalnog života. Na taj način, u sljedeće dvije-tri godine, dok ne nađe posao, štićenik ima pokrivene troškove osnovne egzistencije – stanarinu i režije. Naime, s obzirom na životne okolnosti, mali postotak štićenika dječjih domova upisuje se na fakultet, što im osigurava daljnji smještaj u domu. Tako većina štićenika s navršenih 18 godina mora početi samostalan život, što je bez pomoći društva i osiguranog zaposlenja velik izazov i postavlja ih pred nemale teškoće. Uplaćene police pomažu štićenicima da upravo u tom, presudnom trenutku osamostaljenja „premoste“ egzistencijalne teškoće do nalaska prvog zaposlenja.

Sredstva za ostvarivanje svrhe i ciljeva Zaklade prikupljaju se redovitim godišnjim uplatama zakladnika, donacijama članova – podupiratelja Zaklade, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te na ostale načine propisane zakonom.

Uplatu donacije Zakladi Vaša pošta možete izvršiti uplatom na IBAN: HR20-2390-0011-1004-1775-7 ili skeniranjem barkoda putem aplikacije za mobilno bankarstvo:

 

Tijela Zaklade Hrvatske pošte

Tijela Zaklade Hrvatske pošte su Upravni odbor Zaklade, upravitelj Zaklade, voditelj projekta i tajnik Zaklade.

Upravni odbor Zaklade ima tri člana: Ivana Mrkonjić – predsjednica, Robert Vučković – zamjenik predsjednice te Marijana Miličević - članica.

Upraviteljica Zaklade je Senka Klarić.

Tajnica Zaklade je Matilda Sendi-Delaš.

Stručni suradnik HP – Hrvatske pošte d.d. je Maja Fulir.

Stručni suradnik Croatia osiguranja d.d. je Slađana Novaković.