Novosti

U Dječjem  domu  „Zagreb“ 5.  listopada  2015.  otvoren  je  obnovljeni  Majčinski  odjel  za  smještaj mladih  trudnica  i  majki  s  malom djecom, čija je obnova završena zahvaljujući donacijama od dva milijuna  kuna,  koje  su  darovali  brojni donatori.

U  Majčinskom  odjelu  desetljećima su zbrinjavane mlade trudnice i majke s malom djecom koje ovdje ostaju  do  navršene  djetetove  prve godine  života.  No  zbog  derutnog i neprikladnog prostora  kapacitet odjela bio je znatno smanjen, pa je u njemu boravilo svega šest žena s djecom.  Nakon  obnove  proširene su mogućnosti smještaja, pa će se u privremenom smještaju moći zbrinuti  petnaest  majki.  Inicijativu  za sveobuhvatnom skrbi o majkama s djecom pokrenula je prije dvije godine Zaklada „Vaša pošta“ projektom  „Sačuvajmo  njihov  zagrljaj“  i božićnim koncertom u Hrvatskom glazbenom zavodu održanom u suradnji s gudačkim kvartetom Rucner.

Prema riječima Senke Klarić, upraviteljice Zaklade „Vaša pošta“, projekt je osmišljen tako da se u zbrinjavanje  majki  s  djecom  uključe dječji domovi u Hrvatskoj u kojima majke i djeca nisu adekvatno zbrinuti i u kojima su nakon prve godine djetetova života prisiljene napustiti instituciju. Tada Zaklada „Vaša pošta“,  prema  jednakom  modelu uplate donatorskih polica životnog osiguranja  za  djecu  bez  odgovarajuće  roditeljske  skrbi,  to  isto  osigurava  mladim  majkama.  Isplaćivanjem  mjesečne  rente  u  dvije godine  majke  se  mogu  brinuti  za djecu  i  dobivenom  rentom  podmirivati  osnovne  životne  troškove te im se tako pruža i mogućnost nalaženja  posla.  Kada  ne  bi  imali tu potporu, djeca i majke bili bi razdvojeni. Do sada je na ovaj na-čin  policama  životnog  osiguranja osigurano  osam  majki,  a  ukupna vrijednost polica je 48 tisuća eura.

Cilj je da model obnove Majčinskog odjela u dječjem domu u Nazorovoj  ulici u Zagrebu bude primjer i ostalim domovima u Hrvatskoj te da se Zakladom „Vaša pošta“ i uz pomoć brojnih  donatora  osigura  primjeren boravak i skrb za majke i djecu te siguran korak u daljnji život.

Novi Majčinski odjel moći će primiti 15 majki s djecom, a Zaklada „Vaša pošta“ do sada je osigurala njih osam.