Aktivnosti

Kao nositelji projekta „Dobri ljudi – djeci Hrvatske“ imali smo priliku posjetiti domove, upoznati djecu i njihove nevjerojatne sudbine, koje su nas potakle da u okviru svojih mogućnosti budemo sukreatori jednoga boljeg i humanijeg svijeta.

Do danas smo putem ovog projekta sudjelovali u novim, sretnijim životnim putevima brojne djece iz Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Dubrovačko-neretvanske, Vukovarsko-srijemske i Karlovačke županije. Ostvarena je uspješna suradnja s dječjim domovima u Splitu, Dubrovniku, Vinkovcima i Karlovcu, gdje su uz potporu mnogih donatora na ime djece sklopljene police u vrijednosti od oko 7 milijuna kuna. 

 

AKTIVNOSTI PO PROJEKTIMA:

 

           1. „Dobri ljudi - djeci Hrvatske“ kojim se pruža financijska pomoć djeci bez odgovarajuće   roditeljske skrbi,

           2. „Sačuvajmo njihov zagrljaj“ – pomoć usmjerena na mlade majke i bebe

           3. „Darujmo im budućnost“ -Caritas na djelu / pomoć djeci smještenoj u domove čiji je osnivač Hrvatska katolička crkva

           4. „Mladi za mlade“ – Udruga Dignitas